1
2
3

علی رغم سادگی کار با نرم افزارهای تارا برای افراد مبتدی ، نرم افزارهای حسابداری تارا با ارائه امکانات بی نظیر مالی یک گزینه برای حسابداران حرفه ای می باشد. برخی از مدیران مالی ، حسابداران و حسابرسانی که تارا را انتخاب نموده و به صورت مداوم با تارا افزار پارس در تماس هستند در زیر لیست شده اند.

نام نام خانوادگی مدرک دانشگاهی رشته تحصیلی
سید محمد بنی هاشم کارشناسی ارشد نرم افزار
سید علی نبوی نژاد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
نسرین حسن پور کارشناسی حسابداری
سید علی هاشمی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
فاطمه گزمه کارشناسی حسابداری
میر طیب علوی کارشناسی حسابداری
فرزانه فتاح حسینی کارشناسی حسابداری
محمد کرمی کلهرودی کارشناسی حسابداری
شهرام طاهری نجف آبادی کارشناسی حسابداری
علی اکبر امینی کارشناسی حسابداری
سعید سهیل نیا کارشناسی حسابداری
هایده پورسلطانی کاردانی حسابداری
مهدی میر محرابی کارشناسی حسابداری
حسین کریمی کارشناسی ارشد حسابداری
اعظم کاظمی کارشناسی حسابداری
ملیحه اسماعیل زاده کارشناسی حسابداری
علیرضا عمو زاده خلیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نوید جعفری کارشناسی حسابداری
عیسی برزگر کارشناسی ارشد حسابداری
فاطمه طاهری کارشناسی حسابداری
حرمت قربانی کارشناسی مدیریت دولتی
طناز پیرداوری کارشناسی ارشد مهندسی مالی
وجیه خدابنده لو کارشناسی حسابداری
افسانه چالوشی کارشناسی حسابداری
سعید بهروزی کارشناسی حسابداری
حسین بهروزی نیا کارشناسی مدیریت صنعتی
علی اکبر ایزد بخش کارشناسی حسابداری
ساناز سلیمی فرد کارشناسی حسابداری
حسن باقری کارشناسی ارشد حسابداری
علی بیات دکتری حسابداری
سعیده زارع فخر آبادی کارشناسی حسابداری
محسن احسنی زاده کارشناسی حسابداری
حسین جلالی کارشناسی حسابداری
ویدا عباسی کارشناسی حسابداری
باقر فرقانی کارشناسی حسابداری
کبری رمضانی کارشناسی حسابداری
فهیمه محبی کارشناسی حسابداری
سحر زاهدی کارشناسی حسابداری
حمید سرایداران کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
بهاره جدیدی کارشناسی حسابداری
حسن ایزدی کازشناسی حسابداری
سعید یوسف نژاد کارشناسی حسابداری
محمد قدیمی کارشناسی مدیریت بازرگانی
علیرضا حاج محمدی فرد کارشناسی حسابداری
مرتضی حسین پور کارشناسی حسابداری
مجید قادری کارشناسی حسابداری
موسی فرمانی کارشناسی حسابداری
سید رضا میر هادی توران پشتی کارشناسی بازرگانی
کاظم نصرت خواجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مهدی اتحاد فرد کارشناسی ارشد حسابداری
علی جعفری دکتری حسابداری
حسن اویسی دکتری اقتصاد بازرگانی
حمید رضا نصرتی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
الهام خلجی کارشناسی حسابداری
حسن تقوی فردود دکتری حسابداری
وحید حسین پور کارشناسی حسابداری
علیرضا مظاهری کارشناسی حسابداری
علی شریفی جزه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
غلامعلی نجفی دکتری مدیریت دولتی
غلامحسین دهقاندار کارشناسی حسابداری
کامبیز گشتاسب کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مهدی حسینی کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
روح الله صلبی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
عباس زند عباس آبادی کارشناسی ارشد حسابداری
جاوید صابر کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 افشین سخاوتی کارشناسی حسابداری
کاردان کارشناسی حسابداری
معین کارشناسی حسابداری
 لیدا تاج بخش کارشناسی حسابداری
فقهی کارشناسی حسابداری
معصومه مرحاتمی ماربینی لیسانس حسابداری
مهدی حیدری لیسانس حسابداری
اعظم شانظری لیسانس حسابداری
علی اکبر خدابنده لو لیسانس مدیریت بازرگانی
علیرضا بابا خانی لیسانس حسابداری
امیر پاشا فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
سید احسان موسوی جباری لیسانس نرم افزار
کریم مصطفایی نعیم دیپلم حسابداری حسابداری
زهرا دایی زاده فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
صغری شمسی نیا لیسانس مدیریت بازرگانی
شهریار شریف زاده لیسانس مدیریت صنعتی
آرزوی نادری نیا  لیسانس مشاوره حسابداری
حمیدرضا طاهرخانی فوق لیسانس حسابداری
میرمحمد مقیمی فوق دیپلم حسابداری
امیر شهابی فوق دیپلم امورمالی و بازرگانی
سعید انصاری پور فوق لیسانس شبکه های کامپیوتری