دستورالعمل نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری تارا و همچنین اطلاعات کلی و مختصر در ارتباط با شروع به کار با نرم افزار های حسابداری تارا.

در این فیلم کوتا مراحل نصب نرم افزارهای حسابداری تارا به صورت تصویری نمایش داده شده است.

در این کتابچه آموزشی سعی شده است به صورت ساده و سریع اطلاعات مورد نیاز برای کاربران مبتدی نرم افزار های حسابداری شرح داده شود. این راهنما حاوی تصاویر مختلف از قسمت های مختلف برنامه می باشد

در این کاتالوگ ها نرم افزارهای حسابداری تارا به همراه اماکانات اصلی معرفی شده است.