نسخه

عنوان

قیمت (ریال)

با ارزش افزوده (ریال)

IR(تک کد)

حسابداری تک کاربره با کاربری آسان (قابل نصب روی یک سیستم)

نسخه IR یک نرم افزار حسابداری ساده می باشد که قابل استفاده توسط تمام اقشار مختلف جامعه با هر میزان تخصص حسابداری می باشد. این نسخه عملیات حسابداری را به صورت ساده و هوشمند ثبت و گزارشات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۱,۹۵۰,۰۰۰

۲,۱۲۵,۵۰۰

IR(سه کد)

حسابداری تک کاربره با کاربری آسان (قابل نصب روی سه سیستم)

همان نسخه IR با قابلیت نصب برروی سه سیستم مجزا

توقف فروش

IR-G

حسابداری تك كاربره آسان فروشگاهی ( دارای قفل سخت افزاری )

نسخه IR G کلیه امکانات نرم افزار IR را در اختیار شما قرار داده ضمن اینکه این نسخه با قفل سخت افزاری محافظت شده و امنیت بالاتری برای شما فراهم می کند ضمن اینکه قابل استفاده برروی سیستم های مختلف می باشد.

۳,۸۵۰,۰۰۰

۴,۱۹۶,۵۰۰

N IR

حسابداری آسان فروشگاهی چهارکاربر در شبکه

نسخه  N IR   امکانات نسخه IR-G را در شبکه فراهم می کند به گونه ای که چهار کاربر درشبکه می توانند از نسخه استفاده نمایند . تعداد کاربران به صورت نامحدود قابل افزایش می باشد.

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱,۸۰۰,۰۰۰

نسخه

عنوان

قیمت (ریال)

با ارزش افزوده (ریال)

I ONE(تک کد)

حسابداری تک کاربره بازرگانی متوسط (قابل نصب روی یک سیستم)

نسخه حسابداری I ONE یک نسخه حسابداری متوسط می باشد که علاوه بر دارا بودن کلیه امکانات موجود در نسخه IR از علائم تجاری، گزارشات متعدد دسته چک، سریال کالا و محیط انبارها نیز پشتیبانی می کند.

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

I ONE(سه کد)

حسابداری تک کاربره بازرگانی متوسط (قابل نصب روی سه سیستم)

نسخه حسابداری I ONE یک نسخه حسابداری متوسط می باشد که علاوه بر دارا بودن کلیه امکانات موجود در نسخه IR از علائم تجاری، گزارشات متعدد دسته چک، سریال کالا و محیط انبارها نیز پشتیبانی می کند. (قابل نصب روی سه سیستم مجزا)

توقف فروش

I ONE G

حسابداری تك كاربره بازرگاني متوسطه ( دارای قفل سخت افزاری )

نسخه حسابداری I ONE یک نسخه حسابداری متوسط می باشد که علاوه بر دارا بودن کلیه امکانات موجود در نسخه IR از علائم تجاری، گزارشات متعدد دسته چک، سریال کالا و محیط انبارها نیز پشتیبانی می کند. (با قفل سخت افزاری)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱,۸۰۰,۰۰۰

N IONE

حسابداری بازرگاني متوسطه چهار کاربر در شبکه

نسخه  N IONE  امکانات نسخه  IONE G  را در شبکه فراهم می کند به گونه ای که چهار کاربر درشبکه می توانند از نسخه استفاده نمایند . تعداد کاربران به صورت نامحدود قابل افزایش می باشد .

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۱۵۰,۰۰۰

نسخه

عنوان

قیمت (ریال)

با ارزش افزوده (ریال)

A

حسابداری تک کاربره عمومی و بازرگانی پیشرفته

نرم افزار حسابداری تارا نسخه A علاوه بر امکانات نسخه های IR و I ONE دارای تمامی امکانات مورد نیاز در واحدهای فروشگاهی، بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری بوده و برخی امکانات این نسخه شامل گزارشات متنوع دفاتر کل، روزنامه و اسناد تجمعی می باشد این نسخه برای امنیت بالاتر با قفل سخت افزاری محافظت می شود.

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۹,۴۳۰,۰۰۰

NA

حسابداری چهار کاربره عمومی و بازرگانی پیشرفته تحت شبکه

نسخه NA امکانات نسخه A را در شبکه فراهم می کند به گونه ای که چهار کاربر درشبکه می توانند از نسخه استفاده نمایند. تعداد کاربران به صورت نامحدود قابل افزایش می باشد.

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۸۵۰,۰۰۰

نسخه

عنوان

قیمت (ریال)

با ارزش افزوده (ریال)

AS

حسابداری تک کاربره عمومی و بازرگانی و صنعتی

نسخه AS به صورت تخصصی در زمینه حسابداری صنعتی وارد شده است و علاوه برداشتن قابلیت های نسخه های قبلی از طریق روش حسابداری دائمی بلافاصله بهای تمام شده تولید محاسبه می گردد. این نسخه تمامی امکانات مورد نیاز در یک سیستم جامع حسابداری صنعتی را فراهم می کند از جمله فرمول تولید، استاندارد تولید اسناد ترکیب و مونتاژ ، تجزیه کالا و دمونتاژ و . . .

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۱۵۰,۰۰۰

AS-B

حسابداری تک کاربره عمومی ،بازرگانی ،تولیدی و صنعتی متوسطه

نسخه AS-B به صورت تخصصی در زمینه حسابداری صنعتی وارد شده است و علاوه برداشتن قابلیت های نسخه های قبلی از طریق روش حسابداری دائمی بلافاصله بهای تمام شده تولید محاسبه می گردد. این نسخه تمامی امکانات مورد نیاز در یک سیستم جامع حسابداری صنعتی را فراهم می کند .

توقف فروش

 

NAS

حسابداری عمومی و بازرگانی و صنعتی چهار کاربره تحت شبکه

نسخه NAS امکانات نسخه AS را در شبکه فراهم می کند به گونه ای که چهار کاربر درشبکه می توانند از نسخه استفاده نمایند. تعداد کاربران به صورت نامحدود قابل افزایش می باشد.

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۱,۷۵۰,۰۰۰

NAS-B

حسابداری عمومی و بازرگانی و صنعتی  متوسطه چهار کاربره تحت شبکه

نسخه NAS-B  امکانات نسخه  AS-B را در شبکه فراهم می کند به گونه ای که چهار کاربر درشبکه می توانند از نسخه استفاده نمایند. تعداد کاربران به صورت نامحدود قابل افزایش می باشد.

توقف فروش

نسخه

عنوان

قیمت (ریال)

با ارزش افزوده (ریال)

H

نرم افزار حقوق و دستمزد تارا

دریافت و ثبت مشخصات پرسنل و قرارداد ها ، تعریف شیفت های کاری و ثبت ساعات ورود و خروج پرسنل، محاسبه اوقات کاکرد ، غیبت ، مرخصی ، اضافه کار و کسر کار، محاسبه و تهیه فیش حقوقی ، ارسال فیش حقوقی به نرم افزار حسابداری تارا ، تهیه لیست بیمه ، مالیات ، دیسکت بانک و گزارشات متنوع دیگر

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۳۵۰,۰۰۰

IN

نرم افزار نگهداری موجودی کالا ( تعدای )

نرم افزار انبار تعدادی با امکان اتصال به نرم افزار حسابداری تارا

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۳۵۰,۰۰۰

CRM

نرم افزار ارتباط با مشتریان

نرم افزار ارتباط با مشتریان قابل اتصال به نرم افزار حسابداری تارا

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۳۵۰,۰۰۰

Dongle

قفل مشاهده و گزارشگیری

قفل مذکور قابل استفاده جهت کاربران نسخه های A و AS طراحی شده بدین منظور که نسخه در محیط های دیگری نصب و از طریق این قفل نسبت به مشاهده اطلاعات وگزارشگیری اقدام نمایند.

۳,۵۰۰,۰۰۰

۳,۸۱۵,۰۰۰