نسخه

عنوان

قیمت (ریال)

با ارزش افزوده (ریال)

IR(تک کد)

حسابداری تک کاربره با کاربری آسان (قابل نصب روی یک سیستم)

نسخه IR یک نرم افزار حسابداری ساده می باشد که قابل استفاده توسط تمام اقشار مختلف جامعه با هر میزان تخصص حسابداری می باشد. این نسخه عملیات حسابداری را به صورت ساده و هوشمند ثبت و گزارشات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۹۵۰،۰۰۰

۱،۰۳۵،۵۰۰

IR(سه کد)

حسابداری تک کاربره با کاربری آسان (قابل نصب روی سه سیستم)

همان نسخه IR با قابلیت نصب برروی سه سیستم مجزا

۱،۷۰۰،۰۰۰

۱،۸۵۳،۰۰۰

IR-G

حسابداری تك كاربره آسان فروشگاهی ( دارای قفل سخت افزاری )

نسخه IR G کلیه امکانات نرم افزار IR را در اختیار شما قرار داده ضمن اینکه این نسخه با قفل سخت افزاری محافظت شده و امنیت بالاتری برای شما فراهم می کند ضمن اینکه قابل استفاده برروی سیستم های مختلف می باشد.

۲،۶۵۰،۰۰۰

۲،۸۸۸،۵۰۰

N IR

حسابداری آسان فروشگاهی چهارکاربر در شبکه

نسخه  N IR   امکانات نسخه IR-G را در شبکه فراهم می کند به گونه ای که چهار کاربر درشبکه می توانند از نسخه استفاده نمایند . تعداد کاربران به صورت نامحدود قابل افزایش می باشد.

۱۲،۰۰۰،۰۰۰

۱۳،۰۸۰،۰۰۰

نسخه

عنوان

قیمت (ریال)

با ارزش افزوده (ریال)

I ONE(تک کد)

حسابداری تک کاربره بازرگانی متوسط (قابل نصب روی یک سیستم)

نسخه حسابداری I ONE یک نسخه حسابداری متوسط می باشد که علاوه بر دارا بودن کلیه امکانات موجود در نسخه IR از علائم تجاری، گزارشات متعدد دسته چک، سریال کالا و محیط انبارها نیز پشتیبانی می کند.

۴،۶۵۰،۰۰۰

۵،۰۶۸،۵۰۰

I ONE(سه کد)

حسابداری تک کاربره بازرگانی متوسط (قابل نصب روی سه سیستم)

نسخه حسابداری I ONE یک نسخه حسابداری متوسط می باشد که علاوه بر دارا بودن کلیه امکانات موجود در نسخه IR از علائم تجاری، گزارشات متعدد دسته چک، سریال کالا و محیط انبارها نیز پشتیبانی می کند. (قابل نصب روی سه سیستم مجزا)

۷،۵۰۰،۰۰۰

۸،۱۷۵،۰۰۰

I ONE G

حسابداری تك كاربره بازرگاني متوسطه ( دارای قفل سخت افزاری )

نسخه حسابداری I ONE یک نسخه حسابداری متوسط می باشد که علاوه بر دارا بودن کلیه امکانات موجود در نسخه IR از علائم تجاری، گزارشات متعدد دسته چک، سریال کالا و محیط انبارها نیز پشتیبانی می کند. (با قفل سخت افزاری)

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۰،۹۰۰،۰۰۰

N IONE

حسابداری بازرگاني متوسطه چهار کاربر در شبکه

نسخه  N IONE  امکانات نسخه  IONE G  را در شبکه فراهم می کند به گونه ای که چهار کاربر درشبکه می توانند از نسخه استفاده نمایند . تعداد کاربران به صورت نامحدود قابل افزایش می باشد .

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۹۸۰,۰۰۰

نسخه

عنوان

قیمت (ریال)

با ارزش افزوده (ریال)

A

حسابداری تک کاربره عمومی و بازرگانی پیشرفته

نرم افزار حسابداری تارا نسخه A علاوه بر امکانات نسخه های IR و I ONE دارای تمامی امکانات مورد نیاز در واحدهای فروشگاهی، بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری بوده و برخی امکانات این نسخه شامل گزارشات متنوع دفاتر کل، روزنامه و اسناد تجمعی می باشد این نسخه برای امنیت بالاتر با قفل سخت افزاری محافظت می شود.

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۶۲۰,۰۰۰

NA

حسابداری چهار کاربره عمومی و بازرگانی پیشرفته تحت شبکه

نسخه NA امکانات نسخه A را در شبکه فراهم می کند به گونه ای که چهار کاربر درشبکه می توانند از نسخه استفاده نمایند. تعداد کاربران به صورت نامحدود قابل افزایش می باشد.

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

۵۰,۶۸۵,۰۰۰

نسخه

عنوان

قیمت (ریال)

با ارزش افزوده (ریال)

AS

حسابداری تک کاربره عمومی و بازرگانی و صنعتی

نسخه AS به صورت تخصصی در زمینه حسابداری صنعتی وارد شده است و علاوه برداشتن قابلیت های نسخه های قبلی از طریق روش حسابداری دائمی بلافاصله بهای تمام شده تولید محاسبه می گردد. این نسخه تمامی امکانات مورد نیاز در یک سیستم جامع حسابداری صنعتی را فراهم می کند از جمله فرمول تولید، استاندارد تولید اسناد ترکیب و مونتاژ ، تجزیه کالا و دمونتاژ و . . .

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۶۰,۰۰۰

AS-B

حسابداری تک کاربره عمومی ،بازرگانی ،تولیدی و صنعتی متوسطه

نسخه AS-B به صورت تخصصی در زمینه حسابداری صنعتی وارد شده است و علاوه برداشتن قابلیت های نسخه های قبلی از طریق روش حسابداری دائمی بلافاصله بهای تمام شده تولید محاسبه می گردد. این نسخه تمامی امکانات مورد نیاز در یک سیستم جامع حسابداری صنعتی را فراهم می کند .

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۳۵۰,۰۰۰

NAS

حسابداری عمومی و بازرگانی و صنعتی چهار کاربره تحت شبکه

نسخه NAS امکانات نسخه AS را در شبکه فراهم می کند به گونه ای که چهار کاربر درشبکه می توانند از نسخه استفاده نمایند. تعداد کاربران به صورت نامحدود قابل افزایش می باشد.

۵۴,۵۰۰,۰۰۰

۵۹,۴۰۵,۰۰۰

NAS-B

حسابداری عمومی و بازرگانی و صنعتی  متوسطه چهار کاربره تحت شبکه

نسخه NAS-B  امکانات نسخه  AS-B را در شبکه فراهم می کند به گونه ای که چهار کاربر درشبکه می توانند از نسخه استفاده نمایند. تعداد کاربران به صورت نامحدود قابل افزایش می باشد.

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۱۵۰,۰۰۰

نسخه

عنوان

قیمت (ریال)

با ارزش افزوده (ریال)

H

نرم افزار حقوق و دستمزد تارا

دریافت و ثبت مشخصات پرسنل و قرارداد ها ، تعریف شیفت های کاری و ثبت ساعات ورود و خروج پرسنل، محاسبه اوقات کاکرد ، غیبت ، مرخصی ، اضافه کار و کسر کار، محاسبه و تهیه فیش حقوقی ، ارسال فیش حقوقی به نرم افزار حسابداری تارا ، تهیه لیست بیمه ، مالیات ، دیسکت بانک و گزارشات متنوع دیگر

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

IN

نرم افزار نگهداری موجودی کالا ( تعدای )

نرم افزار انبار تعدادی با امکان اتصال به نرم افزارهای حسابداری تارا

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

Dongle

قفل مشاهده و گزارشگیری

قفل مذکور قابل استفاده جهت کاربران نسخه های A و AS طراحی شده بدین منظور که نسخه در محیط های دیگری نصب و از طریق این قفل نسبت به مشاهده اطلاعات وگزارشگیری اقدام نمایند.

۲,۵۰۰,۰۰۰

۲,۷۲۵,۰۰۰